ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 1320 (Q5949A) เทียบเท่า

770.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1160/1320/1320n/1320nw/1320rf/1320t/1320tn/3390/3392

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1160/1320/1320n/1320nw/1320rf/1320t/1320tn/3390/3392
พิมพ์เอกสารได้ 2,500 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%