ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 1300 (Q2613A) เทียบเท่า

780.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1300/1300n/1300t/1300xi

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1300/1300n/1300t/1300xi
พิมพ์เอกสารได้ 2,500 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%