ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 1200 (C7115A) เทียบเท่า

780.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1000/1000w/1200/1200n/1200se/1220/1220se/3300/3300MFP/3320/3320MFP/3320nMFP/3330MFP/3380/3380MFP

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1000/1000w/1200/1200n/1200se/1220/1220se/3300/3300MFP/3320/3320MFP/3320nMFP/3330MFP/3380/3380MFP
พิมพ์เอกสารได้ 2,500 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%