ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Brother TN-3250 ( HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, DCP-8070D/8085DN) เทียบเท่า

1,200.00 ฿

หมึกสีดำ ใช้กับพริ้นเตอร์ Brother TN-3250 ( HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, DCP-8070D/8085DN)

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องโทรสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ใช้กับพริ้นเตอร์ บราเดอร์ TN-3250 ( HL-5340D/5350DN/5370DW/5380DN, DCP-8070D/8085DN)
ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 3,000 หน้า

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%