กระดาษโน้ต ดัชนี ชนิดกาวในตัว post_it (3m) #670 (5 สี)

75.00 ฿

กระดาษโน้ตดัชนี เนื้อเรียบ พร้อมจดข้อความสำคัญได้ ลอกออกง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย และเอกสารไม่เสียหาย เหมาะสำหรับคั่นหน้าเอกสารและจัดหมวดหมู่ชั่วคราวอย่างเป็นระเบียบ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

กระดาษโน้ตดัชนี เนื้อเรียบ พร้อมจดข้อความสำคัญได้ ลอกออกง่าย ไม่ทิ้งร่องรอย และเอกสารไม่เสียหาย เหมาะสำหรับคั่นหน้าเอกสารและจัดหมวดหมู่ชั่วคราวอย่างเป็นระเบียบ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%