การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการต่างๆดังนี้

โอนเงินผ่านทางธนาคารดังนี้

หลังจากโอนเงินแล้วโปรดแจ้งการโอนเงินทาง

E-mail : ssp_srisiamphan@hotmail.com , ssp78.comp@gmail.com

หรือ Line ID: ssp78

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่โอนเงินซื้อสินค้าหลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว อย่าเพิ่งโอนเงินโปรดรอการยืนยันยอดโอนจากเจ้าหน้าที่